Czy cukier może być używany w celach leczniczych lub medycznych?